تهیه نقشه توپوگرافی دقیق معادن روباز سطحی بدون نیاز به نقاط کنترل زمینی

برای اداره و هدایت معادن جهت حل مشکلات مختلفی در مراحل اکتشاف، آماده سازی، بهره برداری و استخراج نیاز به نقشه کامل و دقیق از معادن داریم.

نقشه برداری معدنی حوزه ای خاص از نقشه برداری است که به اندازه گیری، ارائه و مدیریت اطلاعات مرتبط با یک عملیات معدنکاری می پردازد. مسئولیت نقشه برداران معدنی در یک سایت معدنی، تحدید، اندازه گیری و حفظ راستای کلیه کارهای مربوط به عملیات معدنکاری روباز و زیرزمینی می باشد.

یکی از روش‌های جدید نقشه‌برداری، نقشه‌برداری با استفاده از پهپاد است. دستگاه پهپاد نقشه برداری و یا پهپاد فتوگرامتری، شاخه ای از علم فتوگرامتری برد کوتاه است و به مجموعه ای از عوامل اشاره دارد که با تلفیق و در کنار هم قرار دادن آنها می توان بوسیله یک پرنده بدون سرنشین از محدوده هایی با وسعت های مختلف تصویربرداری هوایی کرد و با نرم افزارهای جدید فتوگرامتری عملیات تبدیل را انجام داد و در نهایت به نقشه رسید. حجم مواد معدنی با استفاده از ثبت اطلاعات نقشه برداری محاسبه می شود.
فروشگاه