نقشه برداری راه و جاده

تهیه نقشه از مسیرهایی با عرض معین مانند مسیر راه سازی، خطوط راه آهن، خطوط انتقال نیرو، خطوط ساحلی، مسیر رودخانه ها و مواردی از این دست به عنوان پروژه های کریدوری در نقشه برداری شناخته می شوند.

بکاریگیری فناوری پهپاد در این پروژه ها بدلیل قابلیت حرکت در مسیری از قبل تعیین شده با عرض مشخص و توانایی پرواز در مسافت های طولانی بسیار مفید و موجب کاهش شهید زمان برداشت می گردد. .

تهیه نقشه های مطالعاتی و همچنین نقشه های اجرایی جهت ایجاد مسیرهای حمل و نقل یکی از مهمترین دلایل نقشه برداری در پروژه های طولی می باشد.

شرکت مهندسی آپهپاد بابکارگیریپرنده های بدون سرنشین در پروژه های کریدوری،درمدت کوتاهی مدل های رقومی زمین ( DEM )،مدل رقومی ارتفاع ( DSM ) را همراه با نقشه های توپوگرافی به کارفرمای مربوطه تحویل می دهد و این امر می تواند در کاهش هزینه های مطالعات راهسازی کمک شایانی نماید.

علاوه بر موارد فوق تصاویر ارتوفتو با کیفیت و دقیق می تواند به انجام آنالیزهایی در خطوط ساحلی و همچنین در خطوط راه آهن جهت استملاک زمین ها به مدیران زیربط کمک شایانی نماید.

فروشگاه