بازرسی و پایش خطوط انتقال گاز

پهپاد ها میتوانند درمجاورت خطوط توزیع و انتقال نفت و گاز پرواز کنند و بازرسی بصری انجام دهند و یا با استفاده از سنسور های مخصوص IR   نشتی گاز را تشخیص دهند.

سنسور های بصری و دمایی برای تشخیص خوردگی ها و مشکلات سازه ها و روکش ها استفاده میشوند.در بیشتر مواقع مشکلات در قسمت های بی حفاظ بالایی خطوط هستند که پهپاد های ما با تهیه ی تصاویر هوایی با کیفیت بالا از تمامی قسمتهای خطوط انتقال نفت و گاز به کارشناسان تعمیر و نگهداری این قابلیت را میدهند که بهترین تحلیل را از وضعیت پیش رو داشته باشند ..
فروشگاه