بازرسی توربین های بادی

استفاده از پهپاد ها در زمینه های انرژ ی سبز در حال افزایش است و این پهپاد ها برای بازرسی توربین های بادی بسیار مناسب میباشند. همانند دیگر تجهیزات این توربین ها نیز مستعد خرابی و از کار افتادن و حتی فروریختن هستند که نه تنها باعث در بر داشتن هزینه ی بسیار زیاد میباشد بلکه ممکن است خسارت های جانی نیز به بار بیاورند.

توربین های بادی با استفاده از پهپاد ها و تجهیزات پیشرفته ما در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند مورد بررسی قرار گیرند تا خ رابی های موجود به طور کامل شناسایی شوند .

- بازرسی پروانه ها و اتاقک ژنراتور و سازه ی اصلی

- افزایش امنیت در نتیجه ی کنترل فرآیند بازرسی از روی زمین

- توربین ها نیازی به خاموش شدن ندارند که کاهش هزینه های مالی و صرفه جویی در زمان را در بر دارد.

- پهپاد های ما قابلیت مجهز شدن به انواع دوربین ها، سنسور ها و دوربین های ترموگرافی را دارند که تصاویر مطلوبی با زوایای دید مناسب میدهند و میتوان از آن ها برای تحلیل سیستم ها استفاده کرد.
فروشگاه