Rectangle: Rounded Corners: ArioMapper230(آریومپر-230)

 

این پهپاد بومی، با دارا بودن مداومت پروازی بیش از 2 ساعت، شعاع عملیاتی 10 کیلومتر، دوربین با حد تفکیک مکانی بالا و قابلیت پرواز تا ارتفاع 500 متر و یا بالاتر طراحی شده و براساس استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور در رده پهپادهای حرفه ای و مناسب جهت استفاده در فتوگرامتری قرار میگیرد که می تواند در هر پرواز محدوده وسیعی تا چند هزار هکتار را پوشش دهد.

باتوجه به دارا بودن دانش طراحی، امکان تخصصی سازی این پهپاد برای انجام پروژه های خاص با علم بر نیاز کارفرما وجود خواهد داشت.

پهپاد بومی آریومپر-230 نسخه بروزرسانی شده از دو ورژن پیشین، با قابلیت پرواز اتوماتیک است که با تغییراتی در این ورژن به قابلیت آماده سازی و راه اندازی بسیار ساده رسیده و لذا بکارگیری آن موجب افزایش دقت، بهره وری و چابکی در پروژه های فتوگرامتری را سبب شود.

 

 
فروشگاه