کشور مبدأ  لاشتر ایران است ولیکن به تمام دنیا صادر می شود. علاوه بر این ، بسیاری از کارخانه های سنگبری در چین ، ایتالیا و ترکیه این سنگ طبیعی خاکستری را تولید می کنند

·       کارفرما : شرکت دیرگدازان سپاهان

·       تاریخ انجام پروژه : بهار 1401

·       مدت زمان اجرا : 7 روز

·       مساحت محدوده : 100 هکتار

·       مقیاس : 1:1000

خروجی های ارائه شده به کارفرما :

·       ابرنقاط متراکم

·       تصویر ارتوموزائیک

·       نقشه توپوگرافی
فروشگاه