معدن طلای سنجده

معدن طلای سنجده در سال 1369 پس از مراحل اکتشاف به بهره برداری رسید و پس از سالها برداشت به دلیل اتمام ذخیره ماده معدنی در سال 1390متوقف شد. پس از 7 سال با انجام عملیات اکتشاف و دستیابی به 850 تن  ذخایر ماده معدنی، پروانه بهره برداری تمدید شد.

مشخصات پروژه :

·       کارفرما : مجتمع معدنی طلای موته

·       تاریخ انجام پروژه : بهار 1401             

·       مدت زمان اجرا : 7 روز

·       مساحت محدوده : 120 هکتار

·       مقیاس : 1:500

خروجی های ارائه شده به کارفرما :

·       ابرنقاط متراکم

·       تصویر ارتوموزائیک

·       نقشه رقومی ارتفاعی (DEM)

·       نقشه توپوگرافی
فروشگاه