مالاکیت یا دهنه سبز، یک کانی سبز رنگ با فرمول شیمیایی هیدروکسیدکربنات مس و جز اولین کانسارهای معدنی بود که برای تولید فلز مس به کار میرفت . به دلیل طرح های دایره ای شکل زیبایی که روی خود دارند و همچنین به دلیل داشتن خاصیت درمانی از زمان ایران باستان، میان مردم محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. کانی معدنی مالاکیت در نقاط کم عمق زمین و در بخش های اکسید شده بالاتر از رسوبات مس دیده می شود.

    در ایران قبل از دوره هخامنشی شناخته شده بود. در دوره ساسانی و هخامنشی ایرانیان از مالاکیت، مس به دست آوردند. همچنین برای ساخت ظروف و وسایل زینتی از آن استفاده می کردند.

مشخصات پروژه :

·       کارفرما : سازمان صمت استان اصفهان

·       تاریخ انجام پروژه : پائیز 1400

·       مدت زمان اجرا : 20 روز

·       مساحت محدوده : 150 هکتار

·       مقیاس : 1:1000

خروجی های ارائه شده به کارفرما :

·       ابرنقاط متراکم

·       تصویر ارتوموزائیک

·       نقشه رقومی ارتفاعی (DEM)

·       مدل سه بعدی

·       نقشه توپوگرافی
فروشگاه