درباره ما- توانمندی های ما

طراحی و ساخت انواع پهپادهای مولتی روتور و بال ثابت غیر نظامی

تولید پهپادهای کشاورزی برای انجام عملیات سم پاشی در مزارع

نقشه برداری هوایی براساس تکنیک فتوگرامتری و لیزر اسکنر هوایی

پردازش تصاویر هوایی و تهیه خروجی های متنوع با دقت بالا

انجام عملیات کارتوگرافی برای تهیه انواع نقشه های موضوعی

تهیه نقشه های موضوعی زمین شناسی برای معادن

بازرسی و پایش خطوط توزیع و انتقال برق با استفاده از پهپادها

بازرسی هوایی از سایت های عمرانی

بازرسی هوایی از مراکز صنعتی مانند نیروگاه ها و پالایشگاه ها

راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) براساس داده های برداشتی با پهپاد
فروشگاه