پهپادها در صنعت كشاورزي كاربردهاي تخصصي و دقيق بسيار زیادی دارند ، از اين رو محبوبيت آنها روز به روز بيشتر مي شود. این هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به سنسورهای مادون قرمز هستند و می توانند به سرعت و به راحتی اطلاعات مربوط به نگهداری گیاه و مدیریت زمین را جمع آوری کنند. با استفاده از این داده ها ، میزان استفاده کود و سموم دفع آفات برای کشاورزان راحت تر است و در وقت و هزینه نیز صرفه جویی می شود. پرنده های بدون سرنشین کشاورزی می توانند به سمپاشی محصولات و بذرپاشی هم کمک کنند. منافع بسیار بالای پهپادها را می توان با بهبود کارایی و بهره وری ، در نتیجه افزایش محصول ، به راحتی مشاهده کرد. همچنین قابلیت نقشه برداری برخی از پرنده های بدون سرنشین کشاورزی با نرم افزار و تجهیزات تخصصی می تواند به کشاورزان در برنامه ریزی و مدیریت طولانی مدت محصولات کمک کند.

می توان گفت دوربین های چند طیفی بهترین دوستان کشاورزان هستند. این سنسورها می توانند حداکثر پنج باند طیفی گسسته را تشخیص دهند (نزدیک مادون قرمز ، لبه قرمز ، قرمز ، سبز ، آبی) که از گیاهان منعکس شده است و در نتیجه تفاوت بین پوشش گیاهی سالم و پوشش گیاهی ناسالم مشخص می شود به گونه ای که پوشش گیاهی سالم نور خاص تری را منعکس می کند. این داده ها و نقشه های تولید شده می تواند به کشاورزان کمک کند تا کمبودهای تغذیه ای محصولات زراعی را شناسایی کنند ، به ویژه آفاتی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند و قبل از وقوع قابل تشخیص هستند. کشاورزان می توانند از داده های جمع آوری شده توسط پرنده های بدون سرنشین کشاورزی به روش های دیگری مانند فنوتیپ ، تجزیه و تحلیل تنش آب ، شناسایی بیماری ، کنترل کود ، نقشه های بهداشتی محصولات و ... استفاده کنند. با اطلاعات ارائه شده توسط این هواپیماهای بدون سرنشین ، کشاورزان می توانند آگاهانه در مورد سطح بکارگیری و انواع کودها و سموم دفع آفات تصمیم گیری کنند. به طور رسمی به همین دلیل ، این روش کاربردی به نام کشاورزی دقیق می تواند باعث افزایش باردهی محصولات ، کاهش ریسک سرمایه گذاری ، صرفه جویی در منابع ، کاهش تأثیر شرایط بد محیطی و در کلام موجب توسعه پایدار شود.

با استفاده از فناوری تصویربرداری حرارتی و طیف سنجی ، به راحتی می توان مشکلات آبیاری مانند برداشت آب یا مناطق خشک را پیدا کرد. کشاورزان می توانند قبل از تأثیر بر عملکرد محصولات ، به موقع اطلاعات را برای تصحیح مشکلات به دست آورند. نمودارهای تولید شده توسط داده های جمع آوری شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین نیز برای برنامه ریزی و مدیریت زمین مهم هستند ، زیرا به کشاورزان اجازه می دهد برنامه های بلند مدت را بر اساس زمین تنظیم کنند. بهداشت گیاهان و مدیریت محصولات تنها موارد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی نیست. هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی نیز نقش مهمی در خطر ، نظارت و مدیریت دام دارند. از توابع تصویر از جمله عملکردهای بزرگنمایی می توان برای تشخیص حیوانات آسیب دیده استفاده کرد و کشاورزان می توانند حیواناتی را که نیاز به کمک دارند سریعتر پیدا کنند. حتی می توان از پهپادها برای کمک به چرا استفاده کرد: آنها می توانند حیوانات را مستقیماً راهنمایی کرده و یا افرادی را که چرا نمی دهند هشدار دهند.

 

سم پاشی هوایی 

 

 

 

 

 

طیف سنجی و ارزیابی مزارع کشاورزی 

 

فروشگاه