بازرسی و پایش دوره ای توربین های بادی

پره‌های توربین‌های بادی تحت بارهای گسترده پیچیده و کاملاً اتفاقی قرار می‌گیرند. تاریخچه این بارگذاری‌ها برای برآورد عملکرد این سازه‌ها نقش حیاتی دارد. به خصوص زمانی که این سازه‌ها درجایی غیرقابل‌دسترس مثل فراساحل نصب می‌گردند. در این حالت پایش وضعیت آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند. پره‌های توربین‌های بادی از مواد کامپوزیتی شیشه-پلی استر و شیشه – اپوکسی ساخته می‌شوند.

استفاده از پهپاد ها در زمینه های انرژ ی سبز در حال افزایش است و این پهپاد ها برای بازرسی توربین های بادی بسیار مناسب میباشند. همانند دیگر تجهیزات این توربین ها نیز مستعد خرابی و از کار افتادن و حتی فروریختن هستند که نه تنها باعث در بر داشتن هزینه ی بسیار زیاد میباشد بلکه ممکن است خسارت های جانی نیز به بار بیاورند.

توربین های بادی با استفاده از پهپاد ها و تجهیزات پیشرفته ما در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند مورد بررسی قرار گیرند تا خ رابی های موجود به طور کامل شناسایی شوند .
فروشگاه