با بازرسی های پیشرفته و تجهیزات فوق دقیق آپهپاد،با ریسک های پرهزینه خداحافظی کنید.

بازدید دکل های عظیم انتقال فشار قوی در دوره های زمانی معین توسط انسان به وسیله هلی کوپترهای سرنشین دار اجرا می شود. بازدید این دکل ها توسط انسان و هلی کوپترهای سرنشین دار فرآیندی پر هزینه و مخاطره آمیز است و پهپادهای کوچکتر می توانند به سهولت و با خطرات بسیار کمتر جایگزین شوند.

از آنجایی که پهپادها با استفاده از فناوری خلبان خودکار می‌توانند به دقت مسیری را با سرعت تعیین شده بپیمایند و در نقاط از پیش تعیین شده توقف کافی داشته باشند، با استفاده از سنسور‌های مناسب می‌توانند در پایش خطوط لوله به کار گرفته شوند. استفاده از رادارهای پیشرفته‌ای که امروز در داخل کشور تولید می‌شوند حتی می‌تواند نشتی را در لوله‌های مدفون نیز به خوبی تشخیص دهد.

شرکت آپهپاد افتخار دارد که در صنعت تولید،توزیع و انتقال برق با استفاده از توانایی هایش در استفاده و گسترش پهپاد ها سود بسیار زیادی به دست آورده است. ما میتوانیم تجهیزات شما را به صورت زنده (با تصویر زنده) بازرسی کنیم. پس شما میتوانید به جای آنکه از زمان با ارزش ‌قطعی مدار ها ( shut down ) برای یافتن این مشکلات استفاده کنید ، تمرکز تیم های تعمیر و نگهداری را روی برطرف کردن مشکلات شناسایی شده بگذارید . 
فروشگاه